četvrtak, 9. veljače 2012.

MATKO I LOVRO: Šišmiši


Lovro: Crtež rodrigeškog letipasa


Jučer smo čitali o šišmišima i proučavali sve što se može o toj vrsti životinja. 
Imamo i jednu igračku šišmiša pa smo izmjerili koliko ima centimetara i usporedili s podacima koje smo našli u knjizi. Naš šišmiš ima 22,5 cm, a u knjizi se ne spominje niti jedan koji ima baš toliko centimetara. Možda je ovaj kojeg mi imamo još mladunac one vrste šišmiša koji ima sveukupno 35 cm. 

Matko: Šišmiš s plaštom super-junaka